Apel o rzetelność w debacie publicznej

Do:
polityków i partii politycznych
mediów krajowych, regionalnych i polonijnych
instytucji i hierarchów Kościoła

Jako obywatel, wyborca i podatnik Rzeczpospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwiam się podporządkowaniu debaty publicznej jednej tylko opcji politycznej, która nie szanuje ludzi o odmiennych poglądach, a efektem jej działań są coraz głębsze podziały w naszym społeczeństwie.

Nie podoba mi się, że jesteśmy wszyscy poddawani moralnemu i emocjonalnemu szantażowi przez tych polityków, którzy zmuszają nas do przyjęcia „jedynie słusznego” punktu widzenia. Przykładem takiego szantażu są wypowiedzi prezesa PiS: „Każdy, kto twierdzi coś innego, dopuszcza się ciężkiego, moralnego nadużycia” oraz „Jeśli ktoś tych faktów ze sobą nie łączy, jak sądzę, popełnia daleko idący błąd, albo ma jakieś kłopoty z myśleniem”, a także wiele podobnych.

Pełna treść Apelu znajduje się na stronie Ruchu Obywatelskiej Rzetelności pod adresem:
http://rzetelnosc.org.pl/apel-o-rzetelnosc-w-debacie-publicznej.php

Tam też znajdują się wszystkie instrukcje dotyczące procedury wysłania Apelu do adresatów jak w nagłówku.