Aktualności

Noworoczne wyprzedaże: reklamy rzadko idą w parze z wysokimi obniżkami

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
W pierwszej połowie stycznia 2019 r. ceny w największych sklepach online w porównaniu z cenami z połowy listopada 2018 r. pozostały właściwie na niezmienionym poziomie. Wbrew intensywnej komunikacji marketingowej klientom mogło być ciężko znaleźć produkty, które faktycznie były znacząco przecenione. Najatrakcyjniejsze oferty znaleźć można było przede wszystkim kupując gry komputerowe i smartfony - wynika z analizy Deloitte i Dealavo.
Kategorie: Portale

Sylwia Kozłowska: z Saatchi&Saatchi IS do Scholz&Friends Warszawa

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
Sylwia Kozłowska zaczęła pracę jako senior account manager w agencji reklamowej Scholz&Friends Warszawa (Grupa S/F). Wcześniej była związana z agencjami Saatchi&Saatchi IS oraz Upstairs Young&Rubicam.
Kategorie: Portale

„Underdog” ze specjalnymi pokazami dla osób niesłyszących

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
Film „Underdog” będzie można obejrzeć z napisami dla niesłyszących. Pierwsza tego typu akcja dystrybutora w Polsce odbędzie się w kinach sieci Helios oraz w warszawskim kinie Atlantic.
Kategorie: Portale

Agata Grenda rzeczniczką prasową Grupy Tubądzin

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
Grupa Tubądzin powołała Agatę Grendę na stanowisko rzeczniczki prasowej firmy. Do współpracy w zakresie public relations producent płytek ceramicznych zatrudnił agencję V5group.
Kategorie: Portale

Dokumenty o kosmosie w lutym na antenie Planete+

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
Od 5 lutego br. w każdy wtorek stacja Planete+ będzie emitować pasmo dokumentalne „Nauka i technika”, w którym widzowie obejrzą dokumenty o wszechświecie.
Kategorie: Portale

Pierwszy wspólny rok grupy endorfina events i WebTalk zakończony 63% wzrostem przychodów

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
Agencje endorfina events i WebTalk, które z końcem 2017 roku połączyły się w niezależną grupę komunikacji marketingowej, wygenerowały wspólnie ponad 44 mln przychodu netto (27 mln w 2017 r.). endorfina zrealizowała niemal 130 projektów podczas ponad 280 dni eventowych, natomiast WebTalk pozyskał 24 nowych klientów. Już od pierwszego kwartału 2019 roku, agencje będą współdzielić nie tylko kolejne projekty, ale również nową przestrzeń biurową.
Kategorie: Portale

Flywheel tworzy dział digital media, na czele Ewa Gruczek-Rozwadowska

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
W agencji PR Flywheel powstał dział digital media, którym kieruje Ewa Gruczek-Rozwadowska. Do zespołu dołączyła także Karina Dudzińska. Nowe specjalistki przeszły z firmy Digital Kingdom.
Kategorie: Portale

Electronic Arts szuka w przetargu agencji do globalnej obsługi mediowej

Wirtualnemedia.pl - 0 sek temu
Firma Electronic Arts, producent takich gier, jak m.in. FIFA, Madden NFL i The Sims rozpoczęła przetarg, w którym wybierze dom mediowy do obsługi jej globalnego budżetu mediowego.
Kategorie: Portale

Informacja ws. prowadzenia sporu zbiorowego (i strajku) w szkole, w której nie działa ZNP

ZNP - 0 sek temu

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśniamy, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w przypadku, gdy u danego pracodawcy (w szkole, przedszkolu albo placówce) nie działa żadna organizacja związkowa, spór zbiorowy może być prowadzony przez organizację związkową, do której pracownicy zatrudnieni u ww. pracodawcy zwrócą się z wnioskiem o reprezentowanie ich interesów (przepisy nie wskazują liczby pracowników koniecznych do poparcia wysuniętego wniosku i jego formy).

Wniosek pracowników o reprezentowanie interesów przez ZNP. 

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy u danego pracodawcy działa choć jedna organizacja związkowa, to pracownicy w sporze zbiorowym z tym pracodawcą mogą być reprezentowani tylko przez organizację związkową u niego działającą.

Jeśli w Twojej szkole nie działa Związek Nauczycielstwa Polskiego, zachęcamy również do złożenia deklaracji członkowskiej i wstąpienia do ZNP. Wówczas oddział ZNP będzie mógł prowadzić spór zbiorowy ze szkołą, przedszkolem albo placówką, w której pracujesz.

Aby Twoja szkoła mogła być objęta działaniami ZNP w sporze zbiorowym, prosimy o kontakt z właściwym oddziałem ZNP. Lista oddziałów znajduje się na stronach okręgów Związku (struktur wojewódzkich). Dane do okręgów znajdują się na naszej stronie w zakładce: O nas – Okręgi ZNP.

 

The post Informacja ws. prowadzenia sporu zbiorowego (i strajku) w szkole, w której nie działa ZNP appeared first on ZNP.

Opiniujemy projekt rozporządzenia płacowego

ZNP - 0 sek temu

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje przedłożony projekt.

  1. Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje z wnioskiem zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę do obliczenia stawek średniego wynagrodzenie nauczycieli. (…)
  2. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zwolennikiem utrzymania systemu średniego wynagrodzenia opartego o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej i o wskaźniki procentowe dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

W opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego z katalogu składników wchodzących w skład średniego wynagrodzenia powinny zostać wyłączone godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, nagrody jubileuszowe oraz dodatki za warunki pracy.

Wyłączenie powyższych składników spowoduje skutek w postaci zwiększenia udziału procentowego wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu. Jest to postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat. W związku z tym istnieje także potrzeba wprowadzenia ustawowych zapisów dotyczących ustalenia procentowego wskaźnika udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnich wartościach wynagrodzenia, określonych w art. 30 ust. 3 KN.

Przedstawiona w treści projektu rozporządzenia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego o 5% jest nie do zaakceptowania.

Porównując stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną w 2019 r. w wysokości 2250 zł do stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli doskonale widać, że nadal w jednym przypadku wynagrodzenie to jest niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W dwóch przypadkach stawki wynagrodzenia zasadniczego są równe kwocie wynagrodzenia minimalnego, a w dwóch innych są do niego zbliżone.

Należy zauważyć, że stawki wynagrodzenia minimalnego dla nauczyciela stażysty na 2 i 3 poziomie wykształcenia stanowią w zasadzie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, a na 1 poziomie wykształcenia (najwyższym) stanowi kwotę wyższą od kwoty minimalnego wynagrodzenia o jedynie 288 zł.

W przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych nie ma możliwości skompensowania stawek wynagrodzenia zasadniczego innymi składnikami wynagrodzenia (dodatkiem za wysługę lat, funkcyjnym, godzinami ponadwymiarowymi) do wysokości minimalnego wynagrodzenia za płacę, gdyż nauczyciele ci albo nie nabywają prawa do określonych składników, albo nie mają właściwego doświadczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym ZNP żąda zdecydowanego zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, które zostały ustalone w stawkach niższych niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązująca w 2019 r.

Zaproponowany wzrost wynagrodzenia zasadniczego, a zwłaszcza sposób jego finansowania ze zlikwidowanych składników wynagrodzenia nauczycieli, ograniczonych etatów, wydłużenia ścieżki awansu zawodowego, zdaniem ZNP uwłacza godności zawodu nauczyciela.

Zawód nauczyciela jest zawodem zaufania społecznego, wobec którego zostały zakreślone wysokie standardy etyczne, jak również wymogi dotyczące kwalifikacji oraz konieczność nieustannego doskonalenia zawodowego. Za szczególnymi wymogami dotyczącymi standardów wykonywania zawodu nauczycielskiego nie idzie jednak troska o należyte wynagradzanie nauczycieli. Niestety – wskazanie, że w sześciu przypadkach stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ukazuje lekceważący stosunek kolejnych ekip rządowych do zawodu nauczyciela.

(…)

Związek przedstawił również MEN szczegółowe propozycje zmian treści rozporządzenia. Rozporządzenie płacowe nauczycieli wymaga wprowadzenia kilku zmian, których brak – zdaniem ZNP – powoduje naruszanie uprawnień nauczycieli do przysługującego im wynagrodzenia. Wg ZNP:

  1. W rozporządzeniu płacowym należy wprowadzić minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia w zakresie składników, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 KN – a więc dotyczącym dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy.
  2. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego dodatek za trudne warunki pracy powinien być powiązany z realizacją zadania polegającego na prowadzeniu zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w każdej sytuacji, a nie jedynie wtedy, gdy jest ono organizowane w szkole lub przedszkolu specjalnym. Zasada ta powinna dotyczyć pracy w ramach oddziałów integracyjnych i zespołów wczesnego wspomagania.
  3. W treści § 2 rozporządzenia płacowego należy wprowadzić regulację umożliwiającą obliczenie stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli realizujących obowiązkowe pensum na podstawie art. 42 ust. 3 i 4a KN.
  4. ZNP występuje z postulatem zmiany § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia płacowego w zakresie zagwarantowania nauczycielom wychowania przedszkolnego prawa do dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oddziału. Dodatek funkcyjny jest dodatkiem określonym w treści pragmatyki nauczycielskiej. Jest on elementem wynagrodzenia nauczycieli sprawujących określoną funkcję.

The post Opiniujemy projekt rozporządzenia płacowego appeared first on ZNP.

Wielka Brytania już nie nęci. Bogaci się wyprowadzają

TVN24 Biznes i Świat - 2 min. 44 sek. temu
Zbliżający się wielkimi krokami termin brexitu sprawia, że Europejczycy coraz częściej pakują walizki i wyprowadzają się z Wielkiej Brytanii. Już teraz firmy przeprowadzkowe widzą wzmożony ruch, zwłaszcza wśród najbogatszej klienteli.
Kategorie: Telewizja

Wolontariusz z czujnikami sprawdzą jakość powietrza

Portal samorządowy - 16 min. 23 sek. temu
Na ulicach Nowego Sącza pojawi się 50 wolontariuszy, którzy z elektronicznymi czujnikami będą namierzać źródła niskiej emisji. Miasto nabyło czujniki dzięki współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie.
Kategorie: Portale

PKN Orlen sprowadzi ropę z Nigerii, niedługo pierwsze dostawy

W ramach dywersyfikacji dostaw ropy naftowej dla PKN Orlen, w styczniu do Naftoportu w Gdańsku zostanie dostarczone 120 tys. ton tego surowca z Nigerii. Taką samą jego ilość i z tego samego kierunku koncern planuje sprowadzić także w marcu - podała spółka.
Kategorie: Portale

Anna Izabela Nowak: Zawalczmy o tryumf dobra

Studio Opinii - 24 min. 25 sek. temu

17.01.2019


Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni
Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie
Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni.
Chodźcie, głupcy, do okien — i patrzcie! i patrzcie!
(…) Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta,
Jak Jego pierś kulami, niech widzi stolica
Twarze wasze, zbrodniarze — i niech was przywita
Strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica.


Julian Tuwim, Pogrzeb Prezydenta Narutowicza

Niewiele udało się Polakom stworzyć tak pięknych, wspaniałych inicjatyw, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Spontaniczna akcja rozpoczęta dwadzieścia siedem lat temu przez Jurka Owsiaka zmieniła się w wielkie, obywatelskie przedsięwzięcie, narodowe święto radości z niesienia pomocy innym. Przez wiele lat nawet nikt nie podejrzewał, że ktoś mógłby źle mówić o WOSP, myśl, że ktoś chciałby splugawić to święto, nikomu nie przyszła do głowy. Czy mieści się w głowie pomysł, żeby niszczyć inicjatywę, która realnie ratuje ludzkie życie, życie dzieci? To było niepojęte.

W kulminacyjnym punkcie tegorocznego święta dobroci, na scenie w Gdańsku, człowiek zamordował człowieka.

Ten mord to szczyt piramidy nienawiści budowanej w Polsce od wielu lat. Piramidy, na którą składały się i wielkie bryły wypowiedzianych podłych słów, i malutkie sączenia kłamstw, jadu, podważania wiarygodności. To wieloletnia, uporczywa praca nad tym, żeby zohydzić i splugawić. Nie dotyczy to tylko WOŚP, to dotyczy ogromnie szerokiego spectrum życia. To mozolnie budowana narracja, mająca na celu stworzyć nową rzeczywistość i nowego człowieka, a ta nowa rzeczywistość i nowe społeczeństwo miały być takie, jakie wymyślił sobie jeden człowiek. Wszystko to, co nie dawało się urobić, było konsekwentnie potępiane, ale nie tylko: było niszczone, i właśnie plugawione, zohydzane, obrzygiwane. Sączący się wiele lat jad, kłamstwa, pomówienia, bezpodstawne oskarżenia przyniosły żniwo. Jeszcze kilka lat temu najbardziej podłe słowa pisane w internecie spotykały się ze zdecydowanymi reakcjami, najpierw zdumieniem, a potem potępieniem. Jeszcze większość wstydziła się publicznie obnosić z małością, podłością, życzenia komuś śmierci zdarzały się, ale dość rzadko i były piętnowane. Jeszcze tkwiło w ludziach przekonanie, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Jeszcze umieliśmy odróżniać dobro od zła. Gdy prawie cztery lata temu zwyciężyła w wyborach partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego, tamy puściły. Tryumf był ogromny i pragnienie wymodelowania nowego społeczeństwa było tak ogromne, że puściły tamy.

„Kto nie z nami ten śmiertelny wróg, jeśli nie uda się go przekabacić, należy go upodlić i zniszczyć” – tak w uproszczeniu można określić to, co nastąpiło.
Byliśmy uśpieni stabilizacją ostatnich lat przed rządami PiS. Niewielu dziennikarzy dostrzegało niebezpieczeństwo, a uśpione demony były w gotowości. Gdy krzyknięto zza drzewa „komuniści i złodzieje” było już za późno by powstrzymać katastrofę. Lawina (tutaj) ruszyła.

Cel został osiągnięty.

Na Światełku Do Nieba, kulminacji WOŚP, w najradośniejszym momencie tego święta, został zamordowany człowiek.

Człowiek, który przed chwilą wypowiedział te słowa:

Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję. Na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam!

Żniwa. To są żniwa nienawiści. Zasiane ziarno wydało krwawy plon.

I niech nikt się nie waży mówić i pisać, że politycy PiS, telewizja, media społecznościowe, kabarety, dziennikarze, publicyści będący na usługach partii rządzącej są niewinni. Oni to ziarno siali. Siali wszędzie, gdzie się dało. I nawet jeśli morderca miał problemy psychiczne, to nie zwalnia ich z winy, ziarno nienawiści trafia do różnych ludzi. Zdrowych i chorych, zrównoważonych i niezrównoważonych. Jedni, u których wykiełkuje w roślinkę plującą w sieci, inni poczują się upoważnieni do słownych ataków na ulicach (tutaj), a inni, brutalni, mściwi, przepełnieni nienawiścią czy niezrównoważeni mogą posunąć się do zbrodni.

Lata siania, podsycania i pielęgnowania nienawiści przyniosły plon, którego w swej głupocie (tak!) ludzie z otoczenia Kaczyńskiego nie przewidzieli. Ale to się stało. Sądzili, że będą tylko czerpać zadowolenie i poczucie potęgi, gdy swoich przeciwników będą poniżać i upokarzać, odmawiać im prawa do czucia się patriotami czy w ogóle prawa do bycia Polakami. Będą z trudem skrywać zadowolenie, że internet pulsuje nienawiścią i hejtem wobec tych, którzy nie myślą tak jak oni. „Nie pochwalam, ale ja ich rozumiem” – wypowiedziała słowa haniebne, ale i bezwstydnie obnażające tę formację, pani Mazurek.

Haniebnych czynów jest dużo więcej, nawet teraz. Haniebny był wpis pana Dudy na twitterze podkreślający w pierwszych słowach różnice polityczne z człowiekiem, który właśnie umierał, haniebne nieuczestniczenie posłów i radnych PiS w uczczeniu pamięci prezydenta Adamowicza. Haniebne i obłudne są teraz apele o niepodsycanie emocji, apele ludzi, którzy latami ze wszystkich sił te najgorsze emocje podsycali.

Włożyli tak wiele wysiłku w to, aby nienawiść rozlała się na kraj, śmiertelnie skłóciła rodziny i przyjaciół, podzieliła jednorodny naród na dwa wrogie plemiona, doprowadziła do wojny domowej.

Stop mowie nienawiści, stop hejtowi – teraz nawołują. I przebiegle usiłują wytrącić nam z rąk ostatnią broń, jaką mamy – słowo, nazywając mową nienawiści teksty, które mówią o tym, jak wiele uczynili, i czynią nadal zła. Boją się, co zrozumiałe, boją się skutków dalszych skutków tego, co zasiali i chcieliby, abyśmy byli już zupełnie bezradni.

Ale nie, nie! Ukazywanie tego, co robi PiS, co piszą posłowie i wyborcy tej partii, wskazywanie ich podłości, małości, kłamstw, hipokryzji i tego całego zła, które czynią –

NIE JEST ANI HEJTEM, ANI MOWĄ NIENAWIŚCI.

Mamy prawo wskazywać zło i nazywać zło – złem.

Nie jesteśmy bez winy, z naszej strony padało wiele złych słów. Ale tu nie ma żadnego znaku równości, żadnej symetrii, pomiędzy wieloletnim, cynicznym i upartym podsycaniem najniższych uczuć i nawożeniem gleby pod plony, a niemądrymi czy nieprzemyślanymi słowami polityków opozycyjnych, czy wpisami w internecie ludzi, którzy z bezradności chcą odpowiadać tym samym i przyjmują narzuconą im hejterską, podłą retorykę i stylistykę. Nie ma żadnej równości.

* * *

Został zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział w życiu były o dobru, radości i miłości.

* * *

Kolejny dzień nie możemy uporać się z tą śmiercią. Czujemy rozpaczliwą bezradność, bezsilność, ból, sprzeciw, niezgodę. 

Nie możemy zrozumieć. Nie możemy się pogodzić. Stajemy w milczących manifestacjach i bezgłośnie pytamy: DLACZEGO?

Najprostsza odpowiedź to taka, że pozwoliliśmy na tryumf zła, nie umieliśmy postawić mu tamy. To prawda, ale niepełna.

Bardzo trudno będzie nam wrócić do normalnego życia, ale właściwie to nie powinniśmy chcieć do niego wrócić, bo to by oznaczało pogodzenie się z tym, że żyjemy w kraju, którym zarządza nienawiść, i w którym doprowadza nienawiść do politycznych mordów. Bo to był mord polityczny, nawet jeśli zabójca nie jest człowiekiem w pełni zrównoważonym.

Nie zgódźmy się na życie w kraju, w którym inicjatywy niosące dobro i ludzie czyniący dobro są lżone, plugawione i niszczone.

Będziemy musieli spróbować tę niezgodę, sprzeciw, gniew przekuć w działanie prowadzące do przywrócenia normalnej Polski. Nie ma naszej zgody na TAKĄ Polskę.

* * *

Na zewnątrz błękitne niebo. Ludzie chodzą, robią zakupy, załatwiają sprawy. Toczy się życie, bo nawet po największych dramatach życie biegnie dalej.

Przy straganie z jabłkami słyszę kawałek rozmowy:
– Ale jak on się tam wdarł?? Dlaczego zabił??

Życie toczy się dalej.

Ale nie chcę, żebyśmy zobojętnieli, przyzwyczaili się do tej myśli, że człowiek nasączony nienawiścią, która wisi w powietrzu od lat, zabił drugiego człowieka.

Żebyśmy za tydzień, dwa, przyzwyczaili się do myśli, że, tak jak niemal sto lat temu, klimat polityczny w Polsce jest taki, że doprowadza do mordu.

Nie przywyknijmy. Nie zapomnijmy. Zawalczmy o tryumf dobra.

Ale i nie zapomnijmy nikomu jego win. Ukarzemy je kiedyś, nie w geście zemsty, ale w geście przywrócenia sprawiedliwości.

Anna Izabela Nowak

Prezes Huawei: Rząd nigdy nie żądał od nas niedozwolonych informacji

– Żadne prawo w Chinach nie wymaga od żadnej firmy instalowania backdoorów, a Huawei nigdy nie otrzymał od żadnego rządu prośby o przekazanie niedozwolonych informacji – zapewnił prezes Huawei Ren Zhengfei podczas konferencji prasowej w siedzibie firmy w Shenzhen.
Kategorie: Portale

Zmiany w radzie nadzorczej spółki czuwającej nad budową Rail Baltica

Przewodniczącym rady nadzorczej spółki joint-venture RB Rail został wybrany przedstawiciel Litwy Karolis Sankovskis. Jego zastępcami zostali: Rija Sillave - dotychczasowy przewodniczący RN, reprezentujące Koleje Estońskie oraz Edwin Berzins (reprezentant Łotwy).
Kategorie: Portale

Arabowie wpuszczają na swe koncesje europejski koncern naftowy

Włoski koncern naftowy Eni nabył udziały w poszukiwaniach i eksploatacji złóż ropy naftowej w rejonie Zatoki Perskiej. Między 12 a 14 stycznia podpisano w tej sprawie umowy w Abu Dhabi, Bahrajnie, Omanie i Szardży.
Kategorie: Portale

Polak popełnił morderstwo w Belgii. Zabił współpracownika, męża swojej córki

Wprost - Wydarzenia - 38 min. 23 sek. temu
Belgijski sąd uznał 53-letniego Mariusza M. winnym zamordowania 31-letniego Dominika Sz. Do zbrodni doszło w Lanaken w 2017 roku.

Kategorie: Prasa

Amerykanie inwestują w polskie nieruchomości na potęgę. Ale są od nich lepsi

Inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych zainwestowali 1,7 mld euro w polski rynek nieruchomości w 2018 r. Kapitał z USA stanowił jedną czwartą wszystkich funduszy – wynika z najnowszego raportu CBRE „Market View: Polski rynek inwestycyjny w 2018”.
Kategorie: Portale

Lada moment nastąpi duża zmiana pogody

TVN24 - wiadomości, Kraj - 39 min. 8 sek. temu
To już ostatnie chwile, kiedy pogodą w Polsce rządzi deszczowo-śnieżny niż. Najbliższe dni upłyną pod znakiem słońca, ale też przejmującego chłodu.
Kategorie: Telewizja
Subskrybuj zawartość